Vil du også gerne lede intelligent?

Trænger dit selvværd til et boost?

Vi mennesker har alle ret til et godt liv. Det kræver lederskab, der kommer indefra, og det kræver lederskab udefra.

Uanset om du er direktør i en stor virksomhed eller mor til 3 børn, er det at lede andre – og dig selv – en stor opgave. En opgave, de fleste af os har brug for sparring omkring.

Ann-Dorthe fra Kirk Plast Complete fortæller:

“For noget tid siden valgte vi på Kirk Plast Complete at lave et samarbejde omkring ekstern konsulentbistand med Annamarie. Vi havde en forholdsvis ny ledergruppe, som skulle til at lære at arbejde sammen.

Vi har brugt Annamarie som en sparringspartner, der ser tingene fra et lidt anderledes perspektiv. Hun har sammen med os været med til at skabe et fælles forum, hvor vi har kunnet drøfte de svære emner på en god og konstruktiv måde.

Svært at udvikle sig uden at forandre noget i sig selv

Oftest er vi vanemennesker og gør tingene, som vi plejer. Men nogle gange er det svært at udvikle sig, hvis ikke man forandrer noget hos en selv. Det er altid lettest at se, hvad de andre gør forkert, frem for at se, hvad man selv kan bidrage med.

Annamarie har været god til at komme med input til forandring. Hun har gjort det synligt, hvis vi har været på vej ud af en anden vej, end den vi har aftalt. Ledergruppen fik mere fokus på samarbejde, og på at tage ansvar for ens egne opgaver. Og næsten som noget af det vigtigste,  også at få fokus på det der går godt og lykkes, når man er i gang med forandring.

Jeg kan helt klart anbefale Annamarie, hun har en god og seriøs tilgang til at arbejde med ledelse og personalegrupper. Og bestemt noget vi fik et udbytte ud af. Værktøjer, jeg jævnligt gør brug af i min funktion som driftschef i en produktionsvirksomhed.”

Ann Dorthe Bjerregaard Skammelsen, Kirk Plast Complete

Ledelse & personale

Alle ledere/personale bliver udfordret af enten deres kunder, kollegaer/leder eller samarbejdspartnere. Det kan være svært at gennemskue, hvorfor udfordringerne opstår, og måske er det heller ikke nødvendigt at vide. Det, der helt sikkert er nødvendigt, er at finde en løsning, der får udfordringen til at blive mindre eller helt forsvinde.

Det er det, ekstern konsulentbistand bliver brugt til – at få et frirum til at tale om udfordringer og løsninger på svære situationer og relationer. Vælger du at få kontinuerlig konsulentbistand, vil du opleve at få afklaring, blive bedre til at tage ansvar og sætte kursen for virksomheden.

Familie- & parforhold

Familier kan have samme udfordringer: Hvad er det der foregår, hvad og hvem gør noget, der virker. Derfor kan mange familier have stor hjælp af en supervisor/familierådgiver.

Familieterapi kan hjælpe med at klargøre for alle parter, hvad der egentlig sker (når det går galt), og hvordan det påvirker familien.

Når alle familiemedlemmer hver især begynder at forstå, hvad der sker, er der også mulighed for at arbejde med nye veje i familien. Det åbner op for, at I kan være sammen på en god og kærlig måde i stedet for at have en masse unødige og drænende konflikter.

Det får du ud af ekstern konsulentbistand

Psykoterapeut Annamarie Bundgård

“Man kan sagtens være en rigtig god håndværker, men samtidig en elendig chef”

“Allerede efter få timers ekstern ledelsesbistand hos Annamarie blev jeg en betydeligt bedre leder.

Jeg fik lært at lede mit personale, så vi opnår de mål, vi har sat, men samtidig bevarer den gode stemning. Jeg havde brug for konkrete værktøjer til at få bedre styr på, hvordan jeg drev min ledelsesform.

Kommunikation og konflikthåndtering er ofte brugte diffuse fraser, men hos Annamarie taler man dansk, får hurtigt pin-pointet problemet, og man får hurtigt og med lethed implementeret de ting, man lærer hos hende, i dagligdagen.”

Ulla Hyldgaard, Frisør Karma